Phone: 0885 85 20 11     Email: kidgogrupood@abv.bg

Донбаски въглища

K&D Group Ltd предлагат пресяти Донбаски въглища в различни разфасовки – насипни на тон или на чували, придружени със сертификат за качество.
Поради високата си калоричност, въглищата от Донбас са един от най-широко разпространените видове твърдо гориво.

Параметри на въглищата
Калоричност 6500 – 7200 kcal/kg
Влажност 5%
Пепелно съдържание 7%
Размери 25-50mm (до 25mm за автоматични котли)

 

 

 

 

Close