Phone: 0885 85 20 11     Email: kidgogrupood@abv.bg

Брикети

Да превърнем студената зима в незабравимо, топло и романтично усещане за уют и хармония. Насладете се на комфорта и чистотата, използвайки екологично чисти продукти, които не замърсяват около камината, печката или горивния котел. Отделят топлина, колкото домбаски въглища и между 6 и 8 пъти повече от дървата за огрев.

Горят бавно и красиво, поддържайки висока температура дълго време. Оставят незначимо количество пепел в сравнение с всички други твърди горива.

Close