Phone: 0885 85 20 11     Email: kidgogrupood@abv.bg

Предимството на Брикетите

Защо брикети?

Въглищните брикети са традиционно отоплително гориво у нас. Но с какво е по-добро отоплението с брикети?

На първо място е цената. Отоплението с брикети е в най-ниския ценови клас и е сравнимо с това на дърва.

Предимство е и начинът на разпалване и времетраенето на горивния процес. Брикетите Карбони се произвеждат по специална технология с микс от свързващи вещества, така че брикетът да не се пресова прекомерно. Прекаленото пресоване пречи на разпалването и равномерното горене на брикета, затова е много важен балансът между добрите якостни характеристики и правилната плътност.

Качественият брикет гори до 5 пъти по-дълго от дървата.

Пакетажът в чували улеснява транспорта и складирането на горивото за сезона. Не изисква допълнителна обработка като например цепене при дървата.

Close