Phone: 0885 85 20 11     Email: kidgogrupood@abv.bg

Дървени Пелети

Пелетите от дървена маса са екологично и много перспективно гориво, което се използва за създаване на топлина. Използването на котли и печки с дървесни пелети е реална алтернатива на познатото ни отопление дървата за огрев.

 

ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ – 0885 85 20 11 

Отопление с дървесни пелети предлага редица предимства пред конвенционалните изкопаеми горива за отопление:

 

Висока калоричност


Калоричността на дървените пелети е 4300 – 5100 ккал/кг. Коефициентът на полезно действие (КПД) на отоплителните системи е 85% – 95% (КПД на камини на дърва е 70%) и поради качествата си пелетите изгарят почти напълно. Така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.

Ниско съдържание на пепел

Голямо приимущество на дървените пелети е в ниско съдържание на пепел след тяхното изгаряне в котли за пелети или в камини и печки. От значение е и възможността пепелта да се използва като тор в градината, при което почвата възстановява своето равновесие.

 Комфорт сравним с отоплението на газ

При горене дървените пелети не отделят черен дим, което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Използването на пелети осигурява комфорт сравним с отоплението на газ, поради почти пълно изгаряне (около 98,5%), освен това котлите и печките за отопление с пелети не произвеждат почти никакъв креозот. Това също така позволява инсталирането на котли и печки на пелети с директен отдушник… без комин!

Ниско съдържание на вода

Пелетите са изключително плътни и имат ниско съдържание на влажност (в границите 8 % – 10 %), което им позволява да изгарят с много висока ефективност.

По-евтин източник на енергия

продава-

Един тон на дървени пелети има топлинна стойност на 6 кубика дървен материал и се побира лесно в една трета пространството! Това прави възможно лесно да се съхранява гориво за целия сезон.
Важен фактор е и относителната стабилност на цените на пелети в сравнение с цените на изкопаемите енергийни източници.

Автоматизация процеса на горене при отопление с пелети
Пелетите могат да горят както в обикновенни печки и камини за твърдо гориво, така и в специални котли за пелети с висок коефициент на полезно действие и голяма степен на автоматизация, доближаваща се до котлите на газ и ток. Котли на пелети сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне.

Опазване на околната среда

От голямо значение е намаляването на зависимостта от нефт, природен газ и пропан – всички невъзобновяеми изкопаеми горива, използвани за отопление. Дървесните пелети са възобновяемо гориво, което се извлича от постоянни източници – чистата дървесна маса. Заместване на изкопаемите горива като петрол, природен газ или пропан с отопление с пелети намалява емисиите на парникови газове, като по този начин спомага за намаляване на промяната на климата и опазване на околната среда.

Close